Senin, 31 Desember 2007

SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM

Bismillaahirrahmaanirrahiim
Blog ini merupakan media bagi saya untuk memulai menulis buku tentang sejarah pendidikan Islam dari mulai masa Rasulullah SAW, Masa Sahabat Khulafaurrasyidin, Masa Bani Umayyah, Masa Bani Abbasiyah, Masa Mesir sampai dengan Masa datangnya Islam di Indonesia sampai dengan Masa sekarang ini. Terima kasih kepada Anda Sidang Pembaca. Selamat Membaca, Salam Hangat dari Saya ! - Alimudin